MUDr. Nela Neuwirthová

Narozena v Jihlavě.

Absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
obor Všeobecné lékařství.

Praxe: 2010–2021 Dětské oddělení nemocnice Havlíčkův Brod – dětská lékařka.

Atestace: 

  • 5/2017 specializace v oboru Dětské lékařství, 

  • 5/2019 specializace v oboru Praktické lékařství
    pro děti a dorost

Nadále pracuje na Dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod na částečný úvazek, účastní se služeb LSPP a ústavních služeb na Dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, dále se vzdělává v oboru pediatrie, pravidelně se účastní odborných seminářů

a konferencí, zajímá se o dětskou obezitologii.

Vdaná, 2 děti.

Dana Štefková

Narozena v Jihlavě.

Absolventka Střední zdravotní školy, obor Všeobecná sestra.

Praxe:

  • v sociálních službách – jesle, mateřská škola, domov důchodců

  • zdravotní sestra ve stomatologické ambulance

  • od roku 1996 do současnosti – zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Dále se vzdělává v oboru dětská sestra pravidelnou účastí na odborných seminářích a konferencích.

Vdaná, 2 děti, 2 vnoučata.