top of page

Ke stažení

Informované souhlasy

Příbalové letáky

Souhlas nebo nesouhlas 
s nepovinným očkováním
Nesouhlas s povinným očkováním
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k TV a sportu
Určení oprávněné osoby dle zákona o zdravotních službách
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
bottom of page