INFORMACE COVID-19

1/ Nutností je telefonické či osobní objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty, jejich doprovod a zdravotnický personál.

2/ Středisko je uzamčeno, při příchodu klepejte na 3. okno zleva od hlavního vchodu, po Vaší identifikaci Vás pustíme do budovy. Dítě doprovází vždy jen jeden zákonný zástupce. Nutným vybavením při návštěvě ordinace je rouška zakrývající nos a ústa. Ničeho se zbytečně nedotýkejte, u hlavního vstupu a v čekárně je Vám k dispozici dezinfekce na ruce. Dodržujte 2-metrový odstup od ostatních osob.

3/ Pokud je to možné, řešíme pacienta distančním způsobem.

4/ Indikace k provádění testů na COVID-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

5/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.

 

I.dítě akutně nemocné

A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost, ten rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Lékař rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.

B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).

 

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou

projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí ji tedy žadatel dle platného ceníku ordinace.

III. vystavení Rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR) v případě uzavření školy

Při uzavření celé školy vystavuje OČR zákonnému zástupci škola, při uzavření konkrétní třídy / tříd vystavuje OČR ošetřující PLDD.

© 2020 vytvořila Katka Hrubá. Vytvořeno pomocí Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now