INFORMACE COVID-19

1/ Nutností je telefonické či osobní objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty, jejich doprovod a zdravotnický personál.

2/ Dítě doprovází vždy jen jeden zákonný zástupce. Nutným vybavením při návštěvě ordinace je respirátor/ nanorouška zakrývající nos a ústa. Ničeho se zbytečně nedotýkejte, u hlavního vstupu a v čekárně je Vám k dispozici dezinfekce na ruce. Dodržujte 2-metrový odstup od ostatních osob.

3/ Pokud je to možné, řešíme pacienta distančním způsobem.

4/ Indikace k provádění testů na COVID-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

5/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.

 

I. dítě akutně nemocné

A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost, ten rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Lékař rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.

B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).

 

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou

projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí ji tedy žadatel dle platného ceníku ordinace.

III. vystavení Rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR) v případě uzavření školy

Při uzavření celé školy vystavuje OČR zákonnému zástupci škola, při uzavření konkrétní třídy / tříd vystavuje OČR ošetřující PLDD.